Αυτά είναι τα μέτρα που πρέπει να λάβει η Ελλάδα μετά το πρόγραμμα - ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Συμβαινει τώρα

Home Top Ad

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018

Αυτά είναι τα μέτρα που πρέπει να λάβει η Ελλάδα μετά το πρόγραμμα

Αυτά είναι τα μέτρα που πρέπει να λάβει η Ελλάδα μετά το πρόγραμμαΜεταμνημονιακές δεσμεύσεις – φωτιά περιλαμβάνει το παράρτημα των συμπερασμάτων του Eurogroup. Πρόκειται για μια δέσμη δεσμεύσεων σε έξι βασικές μεταρρυθμιστικές κατηγορίες.

Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων συνδέεται με την εξαμηνιαία εκταμίευση των κερδών των κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνη προς την χώρα [ANFAs και SMPs] ύψους 4,4 δισ. ευρώ.

Δείτε το κείμενο με τις ελληνικές δεσμεύσεις [στα αγγλικά]

1.Δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις: Η Ελλάδα θα σεβαστεί πλήρως τη δέσμευσή της να διασφαλίσει ότι θα επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα, το οποίο σέβεται τους στόχους των βασικών μεταρρυθμίσεων που ενεργοποιήθηκαν στο πρόγραμμα του ESM. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ολοκληρώσει την συμπλήρωση και συλλογή του clawback κάθε Ιούνιου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Στο θέμα της φορολογικής πολιτικής η Ελλάδα θα αναλάβει στα μέσα του 2019 και το 2020 μια εθνική αξιολόγηση του φόρου ακίνητης περιουσίας στη βάση των εμπορικών τιμών και θα ανανεώσει τους φορολογικούς συντελεστές για τον ΕΝΦΙΑ και άλλους φόρους σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις τιμές ακινήτων έως τα μέσα του 2020. Στη φορολογική διοίκηση η Ελλάδα θα πρέπει να στελεχώσει την ΑΑΔΕ με 12.000 υπαλλήλου έως το 2018, με 12.500 υπαλλήλους έως το 2019 και 13.322 υπαλλήλους μέχρι το 2021, όταν και τα πλήρως ψηφιοποιημένα συστήματα συλλογής φόρων θα είναι πλήρως λειτουργικά. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις στη χρηματοοικονομική διοίκηση, αποφεύγοντάς τη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ στα μέσα του 2019 θα ολοκληρώσει την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που προσδιορίστηκαν από το ελεγκτικό συνέδριο. Επιπρόσθετα η Ελλάδα δεσμεύεται να ολοκληρώσει την εποπτεία στα εποπτεία στη ρευστότητα και την πρόβλεψη για τον σύστημα λογαριασμού της Γενικής Διεύθυνσης (τέλη του 2019), να ολοκληρώσει το Λογιστικό Σχέδιο με εφαρμογή του ταμείου και των λειτουργικών ταξινομήσεων στον κρατικό προϋπολογισμό του 2021 (μέσα 2021) και να επεκταθεί αυτή η μεταρρύθμιση στους φορείς της γενικής κυβέρνησης.

2.Κοινωνική πολιτική: Η Ελλάδα θα συνεχίσει τις προσπάθειες για να εκμοντερνίσει το σύστημα πρόνοιας, σε συνεργασία με τις ομάδες τεχνοκρατών της Κομισιόν. Η μεταρρύθμιση του ΕΦΚΑ θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2020. Στο πλαίσιο της στρατηγικής των ελληνικών αρχών για τον εκσυγχρονισμό της στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η Ελλάδα θα διασφαλίσει την ανάπτυξη του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως μέσω του ανοίγματος τουλάχιστον 120 κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (TOMY) μέχρι το τέλος του 2018 και 240 έως τα μέσα του 2020.

Ο κύριος φορέας που είναι αρμόδιος για τις κεντρικές προμήθειες (ΕΚΠΑΥ) θα συσταθεί μέχρι τα τέλη του 2018, με στόχο επιτευχθεί μερίδιο των κεντρικών συμβάσεων στις συνολικές δαπάνες νοσοκομείων κατά 30% στα μέσα του 2020 και 40% στα μέσα του 2022. Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση των δικτύων κοινωνικής προστασίας που έχουν ξεκινήσει στο πλαίσιο του προγράμματος.  Για το σκοπό αυτό, θα εφαρμοστεί σε όλα επιδόματα αναπηρίας μια νέα προσέγγιση με βάση τόσο την ιατρική όσο και τη λειτουργική αξιολόγηση έως τα μέσα του 2019. Επανεξετάζει το σύστημα επιδοτήσεων για τις τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες έως το τέλος του 2019 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη και των τριών πυλώνων του Εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης έως το τέλος του 2019.

3.Χρηματοοικονομική σταθερότητα: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις που αποβλέπουν στην αποκατάσταση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, εξασφαλίζοντας τη συνεχή αποτελεσματικότητα του σχετικού νομικού πλαισίου (π.χ. αφερεγγυότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, εξωδικαστικός μηχανισμός, πωλήσεις NPL, ηλεκτρονικές δημοπρασίες ) και να αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το σκοπό αυτό. Η Ελλάδα θα εφαρμόσει το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την αφερεγγυότητα των νοικοκυριών με στόχο την εξάλειψη των καθυστερημένων περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εκκρεμών αιτήσεων, μέχρι τα τέλη του 2021. Η χρηματοοικονομική κατάρτιση των δικαστών σε σχέση με τα παραπάνω θα παρασχεθεί έως τα τέλη του 2018. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του τριετούς σχεδίου δράσης για τη δικαιοσύνη, οι φάσεις Ι και ΙΙ της εγκατάστασης του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (OSDDY-PP) θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2018 και τα μέσα του 2020 αντίστοιχα και η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων θα εφαρμοστεί σε όλα τα Δικαστήρια μέχρι τα τέλη του 2019, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής προσφορών μέχρι τα μέσα του 2019. Το ΤΧΣ θα αναπτύξει μέχρι το τέλος του 2018 μια στρατηγική εξόδου για την πώληση των μεριδίων του στις συστημικές τράπεζες και η εντολή της επιτροπής επιλογής του ΤΧΣ θα ευθυγραμμιστεί με την εντολή του Ταμείου. Η ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα τηρηθεί πλήρως και θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό εμπορικούς όρους και χωρίς καμία πολιτική ή άλλη παρέμβαση. Η απόφαση για εκκαθάριση ή παράταση της εντολής για το ΤΧΣ θα ληφθεί μέχρι τα μέσα του 2022. Η Ελλάδα θα συνεχίσει την χαλάρωση των ελέγχων κεφαλαίου (capital controls) σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδικό χάρτη.

4: Αγορά εργασίας και προϊόντων: Όσον αφορά την αγορά εργασίας, η Ελλάδα θα διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα μέσω ετήσιας ενημέρωσης του ελάχιστου μισθού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2012. Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την αδήλωτη εργασία θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2019. Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση των αδειών εκμετάλλευσης των επενδύσεων και για το σκοπό αυτό θα εγκρίνει όλες τις νομοθετικές πράξεις αδειοδότησης (τέλος 2018), θα ολοκληρώσει τη νομοθεσία επιθεώρησης (μέσα 2020), (…). Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το έργο του κτηματολογίου επικυρώνοντας το σύνολο των κτηματολογικών χαρτών και δασικών χαρτών μέχρι τα μέσα του 2021 και ως ενδιάμεσα βήματα θα ολοκληρώσει την κατάρτιση των υπόλοιπων δασικών χαρτών μέχρι τα μέσα του 2019 και θα δημιουργήσει πλήρως το κτηματολογικό γραφείο και θα ολοκληρώσει το 45% έως τα μέσα του 2020. Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας, η συμφωνηθείσα παραχώρηση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2018. Το μοντέλο-στόχος θα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή μέχρι τα μέσα του 2019, ενώ τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής αξιολόγησης του συστήματος δημοπρασιών NOME θα εφαρμοστούν μέχρι το τέλος του 2019.

5. Αποκρατικοποιήσεις: Το Σχέδιο Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων και το Στρατηγικό Σχέδιο του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων θα εφαρμοστεί σε συνεχή βάση. Με στόχο την ταχεία προσέλκυση επενδύσεων για τη στήριξη της διαρκούς οικονομικής ανάκαμψης, η Ελλάδα επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να ολοκληρώσει τις συναλλαγές για την παραχώρηση του Αερολιμένα Αθηνών και ΔΕΣΦΑ (τέλος 2018), των ΕΛΠΕ (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς υπολοίπων μετοχών στο Ταμείο Συμμετοχών) και της Μαρίνας του Αλίμου (μέσα 2019), της Εγνατίας Οδού, της ΔΕΠΑ, της ΕΥΔΑΠ, της ΕΥΑΘ και των περιφερειακών λιμανιών Αλεξανδρούπολης και Καβάλας (τέλος 2019), την πώληση των μετοχών της ΔΕΗ, του δικτύου ΔΕΠΑ, των περιφερειακών λιμένων Ηγουμενίτσας και Κερκύρας και του σταθμού υπόγειας αποθήκευσης της Καβάλας (μέσα του 2021) και ορισμένων άλλων περιφερειακών λιμένων βάσει των συστάσεων των συμβούλων του ΤΑΙΠΕΔ και σύμφωνα με τη συμφωνηθείσα διαδικασία μεταξύ των αρχών και της ΤΑΙΠΕΔ (μέσα 2022). Η μεταφορά του ΟΑΚΑ στο Ταμείο Συμμετοχών και η αναδιάρθρωση του ΕΤΑΔ θα ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του 2018 και η αναθεώρηση / αντικατάσταση όλων των διοικητικών συμβουλίων ΣΟΕ μέχρι τα μέσα του 2019.

6. Δημόσια διοίκηση: Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης θα διατηρηθεί. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα το διορισμό των Γενικών Διευθυντών και όλων των Γενικών Διευθυντών σύμφωνα με το νόμο 4369/2016 μέχρι το τέλος του 2018 και την ανεξάρτητη αξιολόγηση αυτής της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων παρακολούθησης (μέσα 2019), θα ολοκληρώσει τον 3ο κύκλο αξιολογήσεων κινητικότητας και επιδόσεων έως τα μέσα του 2019 και θα ολοκληρώσει έως το τέλος του 2019 το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (ψηφιακό οργανισμό για όλους τους δημόσιους φορείς και σύνδεση με την αρχή ενιαίας πληρωμής) . Προκειμένου να ενισχυθεί η νομική ασφάλεια και η πρόσβαση στη νομοθεσία μέσω της νομικής κωδικοποίησης, ο Κώδικας Εργατικού Δικαίου και ο Κώδικας Ρυθμιζόμενων Εργασιακών Προσαρμογών θα θεσπιστούν μέχρι τα μέσα του 2020 και η Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Μεταρρύθμιση της Ελληνικής Νομοθεσίας θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2022 . Η Ελλάδα θα εφαρμόσει όλες τις συστάσεις της GRECO στο πλαίσιο της εφαρμογής του συνολικού εθνικού σχεδίου κατά της διαφθοράς έως τα μέσα του 2021. newpost.gr